درباره ما

موبایل: 069910060663
تلفن و فکس: 01-4095672

مشاوره رايگان

در باره ما

سید محمد رضا میرفتاحی

اطلاعات قانونی:

MBA060/00805/2007
Reg.Zl.: 101676R06/07

شماره مالیاتی:

Steuernummer: 135/7408

اطلاعات نمایندگی در سندیکای بازرگانی اتریش:

Steuernummer: 135/7408

نمایندگی بیمه :

wiener-versicherungsmakler.at

آدرس و تلفن/موبایل:

A-1170 Wien, Pezzlgasse 7/1
Mobil: 069910060663 und Tel u. Fax: 01-409 56 72

طراحی، برنامه ریزی و اجرای سایت:

gem. ECG § 5 Abs:
Webdesign und Programmierung: Eurowerbung

Web: www.eurowerbung.at

مشاوره شخصی و اطاعات رایگان
با ما تماس بگیرید!