تماس با ما

موبایل: 069910060663
تلفن و فکس: 01-4095672

مشاوره رايگان

تماس

آ یدین میرفتاحی

مرکز مشاوره بیمه و امور مالی و ارائه خدمات وام و تسهیلات مالی

از سال 1997 تا 2000 در شرکت GGV Schunks
از سال 2000 تا 2004 نماینده بیمه
از سال 2004 تا 2007 مشاور بیمه

A-1170 Wien, Pezzlgasse 7/1 فقط با قرار قبلی تلفنی
E-Mail: a.mirfatahi@farda.co.at
Mobil: 069910060663
Tel u. Fax: 01-409 56 72

مشاوره شخصی و اطاعات رایگان
با ما تماس بگیرید!